Webináriumok az év során

2017. október 24.

A webináriumok olyan online események, amelyek valós idejű kommunikációra adnak lehetőséget. Ezek során a résztvevőknek különböző témákkal kapcsolatos tanulásra, beszélgetésre és eszmecserére nyílik lehetőségük. A szakértők által vezetett webináriumok alatt feldolgozott témák a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódnak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a webináriumokhoz külső linken, előzetes regisztráció után fognak tudni csatlakozni. A webinárium után, aki regisztrált és részt vett rajta, részvételt tanúsító oklevelet kap, digitális formában.
 
November 14. 17:00
 
Téma: Befogadó osztályterem
Előadó: Őriné Simonovics Andrea eTwinning nagykövet
 
Az iskolai lemorzsolódás és a halmozottan jelentkező tanulási és viselkedési problémák egyre nagyobb gondot jelentenek az oktatásban. A tanárok sokszor értetlenül tekintenek a diákokra, akik manapság „annyira másak”; a diákok pedig nem tudják megérteni, hogy miért kell kórházi sterilségű környezetben tanulniuk, holott az őket körülvevő világ ennél sokkal, de sokkal színesebb és csábítóbb. A rájuk nehezedő követelményrendszer pedig sorra szedi az áldozatait: stressz, depresszió, kiábrándultság.
A gyerekek képességeiben, családi és anyagi hátterében mutatkozó különbségek jelentősen befolyásolják azt, hogy milyen módon tudnak hatékonyan tanulni - mégis nehezen találjuk meg az egyéni módszereket, az integrálás-differenciálás egyensúlyát.
Az előadó személyes tapasztalatait és próbálkozásait megosztva próbál alternatívát adni a vállalkozó szellemű, változ(tat)ásra vágyó pedagógusoknak és ezeket a kérdéseket szeretné megválaszolni:
Hogyan tegyük élhetőbbé az osztálytermet? Miért fontos a diákok érzelmi ráhangolódása? Hogyan kovácsolhatunk előnyt a digitális eszközhasználatból? Miért jó virtuális osztályteremben dolgozni?
 
November 20. 17:00
 
Téma: Tudatosság, szűrés, biztonságos tájékozódás az online környezetben – a kritikai médiaműveltség fejlesztése felső tagozatos és középiskolás diákok körében
Előadó: Nagy Krisztina - Televele Médiapedagógiai Egyesület
 
Az előadás a Televele Médiapedagógiai Egyesület által ezévben fejlesztett, az információs környezet értő, kritikai szemléletű és felelős használatát célzó Drón oktatási csomagot mutatja be, illetve ehhez kapcsolódóan foglalkozik az álhír jelenséggel, a közösségi média működésével. A Drón program célja az információ feldolgozását, elhelyezését segítő kritikai gondolkodás, az információ hitelességének, megbízhatóságának értékeléséhez kapcsolódó ismeretek, készségek fejlesztése. A foglalkozások bevezetnek a tényellenőrzés szempontjainak, folyamatának megismerésébe, az álhírek felismerésébe, megismertetik a közösségi média információáramlást befolyásoló működési mechanizmusait.
Az előadás során megjelenő témák, kompetenciák:
a kritikai és a kreatív gondolkodás fejlesztése
az online információ megítélése, szűrési kompetenciák: tényellenőrzés (fact-checking)
algoritmusalapú személyre szabott információáramlás, a szűrőbuborék jelenség
digitális eszközhasználat
digitális médiaszöveg-alkotás
 
November 27. 19:00
 
Téma: Az e-Book-készítés csodálatos világa – Könnyen alkalmazható alkalmazások
Előadó: Egri Józsefné, eTwinning nagykövet
 
Aki foglalkozott már nemzetközi projektekkel, az tudja milyen fontos a projekt eredményeinek disszeminálása, publikálása.
A projektmunka során számos eredmény születik – fotókat, plakátokat, videókat, kérdőíveket, prezentációkat készítenek a diákok, melyekből egy látványos, jól rendszerezett és áttekinthető digitális könyvet nagyon egyszerűen összeállíthatunk, vagy akár a diákokkal is elkészíttethetik, ha ismernek néhány ingyenes e-book készítő alkalmazást. Ezek közül szeretne az előadó 2-3 könnyen elsajátítható és könnyen kezelhető alkalmazást bemutatni az érdeklődő kollégáknak.
 
December 4, 17:00
 
Téma: Csak bent? – Kooperatív módszerekkel a szabadban
Előadó: Kálmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium igazgató-helyettese
 
Biztos, hogy minden tananyagot csak az osztályteremben, a szokásos légkörben lehet és célszerű megtanítani? Milyen előnyei vannak annak, ha a tanár egy osztálytermen kívüli helyszínt választ? Melyek lehetnek ezek a helyszínek? Melyek azok a kooperatív módszerek, melyek felhasználásával akár történelmet is lehet tanítani egy sportpályán? Mit feleljünk kifogásokra? Ezekre a kérdésekre adja meg a választ ez a webinárium.
 
 
Csatlakozzanak minél többen!