Stiefel Különdíj

2020. február 25.

A Stiefel Eurocart Kft. pályázatot hirdet a Digitális Témahétre regisztrált azon iskolák számára, amelyek mint tanulószervezet valósítanak meg egy közös intézményi projektet.

Fontos információ, hogy meghosszabbítottuk a pályázatok benyújtásának határidejét 2020. május 31-éig.

Elvárások a pályázatokkal szemben:

 • Az intézmény a lehető legtöbb tanulójának és pedagógusának bevonásával és együttműködésével valósít meg osztályprojekteket (vagy vegyes korcsoportokban megvalósuló osztályközi projekteket).

 • Az egyes osztályprojektek témái egy közös intézményi téma, problémafelvetés mentén szerveződnek, ezáltal szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

 • Az egyes osztályprojektek közös tanulási célok, egymással összefüggő és egymásra építő tevékenységek mentén szerveződnek, és a projektek részproduktumai is egy közös iskolai produktummá kapcsolódnak össze.

 • Az egyes osztályprojektekben részt vevő tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a többi tanulócsoport projektjét, akár a Témahetet záró intézményi projektbemutató, kiállítás vagy az online produktumok (pl. blogok, videók stb.) közös felületen való megosztása és akár értékelése révén.

Az elbírálás további feltételei:

Az intézmény regisztrált a https://digitalistemahet.hu/iskola/adatlap oldalon.

A megvalósuló osztályprojektek minimum 5×45 percesek.

Általános értékelési szempontok:

 • projektpedagógiai elvek teljesülése

 • digitális kompetencia fejlesztése

 • digitális eszközök innovatív használata

 • kerettantervhez illeszkedés

 • eredetiség, újszerű ötletek

 • szakmai tartalom

 • formai megjelenés

A díjazás:

A legjobb pályázatot benyújtó intézmény nyereménye az ALF tesztkészítő, tananyagtámogató és osztálymenedzsment rendszer GOLD verziója, amelyet az iskola valamennyi tanára és diákja egy évig használhat.

A különdíjra a Digitális Témahét pályázati űrlapjának kitöltésével lehet jelentkezni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

(A projekt tervezéséhez ajánljuk a Digitális Témahét projektterv-sablonját, mely innen letölthető.)