Raabe Klett „Kódolj és játssz!” intézményi különdíj

2019. március 26.

A különdíj azon projektek között kerül elbírálásra, amelyekben a STEAM (tudomány, technológia, mérnöktudomány, művészet, matematikai) területekhez kapcsolódóan algoritmizálást, offline kódolást vagy blokk alapú programozási nyelvet (pl. Scratch) használnak. A különdíj elbírálásának további feltétele, hogy legalább 2 intézmény (pl. egy óvoda és egy iskola) közösen dolgozzon a projekt megvalósításán. 

A Raabe Klett Kft. – a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ közreműködésével – 1 db pályaművet jutalmaz.  

A nyertes projekt nyereménye részt vevő intézményenként: 

 • 1-1 Scottie Go! társasjáték (választás szerint Iskolai vagy Basic változat), valamint  

 • intézményenként 1 pedagógus számára ingyenes hozzáférés a „Programozás tanítása alsósoknak – Blokkprogramozás” c. e-learning tananyaghoz.  

A felajánlott díjon túl a Raabe Klett Kft. ingyenes bemutatóórát is biztosít a nyertes pályázatban részt vevő intézmények számára. 

Az elbírálás feltételei:  

 • Az intézmény regisztrált a http://digitalistemahet.hu/iskolak oldalon. 

 • Legalább 2 intézmény közösen dolgozik a projekt megvalósításán. 

 • A megvalósított projekt beszámolója, valamint a projekt során készült képek „Kódolj és játssz! ” címmel megjelennek az intézmény honlapján és más publikus felületen. 

 • A különdíjra pályázók vállalják, hogy a díjazott projekt beszámolóját, valamint a projekt során készült képeket publikálják a Scottie Go! Magyarország Facebook csoportban és a Scottie Go! Közösségben. 

Általános értékelési szempontok:

 • projektpedagógiai elvek teljesülése 

 • algoritmizálás, offline vagy online kódolás beépülése a projektbe 

 • digitális kompetencia fejlesztése 

 • korszerű digitáliseszköz-használat 

 • eredetiség, újszerű ötletek 

 • szakmai tartalom 

 • formai megjelenés