Pénziránytű Tanári Díj és tanulói díjazás

2020. március 02.

Pénzügyi szabadulószoba projekt iskolai megvalósításával Pénziránytű Tanári Díj és tanulói díjazás elnyerésére

 

A Pénziránytű Alapítvány a Digitális Témahét projekttel együttműködésben, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a pénzügyi nevelésben kiemelkedő módszertani munkát végző általános- és középiskolai pedagógusok számára elnyerhető díjat hirdet a 2019/2020-as tanévre.

A díjra olyan, magyarországi általános iskolában vagy középfokú közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok jelentkezhetnek, akik 

a) digitális kompetenciákat is fejlesztő „pénzügyi szabadulószoba” projektjükkel hozzájárulnak a diákok gazdasági, pénzügyi ismereteinek és tudatosságának, valamint digitális kompetenciájának játékos fejlesztéséhez,

b) olyan digitális pedagógiával is támogatott projektet nyújtanak be, melyben tanári mentorálás mellett a gyerekek együtt dolgoznak fel egy vagy több pénzügyi-gazdasági témát és produktumként egy 30 – 45 percre tervezett pénzügyi szabadulószoba leírását és feladványait készítik el.

Feldolgozásra javasolt témák:

 • családi költségvetés,
 • pénzügyi tervezés,
 • korszerű pénzkezelés,
 • megtakarítások és befektetések, öngondoskodás,
 • tőzsde,
 • hitelek, hitel vagy megtakarítás,
 • diákhitel,
 • biztosítás,
 • zöld pénzügyek,
 • pénzügyi biztonság,
 • pénzügyi intézmények,
 • életpályánk pénzügyei. 

Szakmai háttérismeretnek javasolt források:

Feltételek:

 • A pályázatban magyarországi általános- és középiskolák tanárai vehetnek részt, 7-13. évfolyamos diákjaikkal. 
 • A projektet szervező és dokumentáló tanárok elnyerhetik a Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért és a módszertani kultúra fejlesztéséért díjat, a nyertes projektben résztvevő diákok pedig a Pénziránytű Alapítvány, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felajánlott díjazásban részesülnek. 
 • A projekt a tanulók önálló közös tevékenységére, együttműködésére épül, amelyben a pedagógus szerepe a munka segítése, szükség szerinti támogatása. A digitális pedagógiai módszertannal is támogatott projekt során a tanulók, gyerekek valamilyen komplex, több oldalról megközelíthető pénzügyi problémát oldanak meg, s eredményként „pénzügyi szabadulószoba” produktumot állítanak elő közösen. 
 • A projektet a pedagógus szervezi és dokumentálja, valamint minimum 4, maximum 8 diák vesz tevékenyen részt benne. Egy pedagógus több projektet is szervezhet és nyújthat be pályázatként, de csak egy díjazásra jogosult. Egy tanuló csak egy pályázó projektben vehet részt.  
 • A projekt szabadon benyújtható a Digitális Témahét 2020-as pályázati kiírására is, amennyiben megfelel a https://digitalistemahet.hu/hir/digitalis-temahet-palyazat-2020 oldalon található feltételeknek.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges:

 • jelentkezési adatlap kitöltése,
 • a projektleírás elkészítése (projektleírás dokumentum kitöltésével),
 • a szabadulószoba feladványainak, feladatainak és azok megoldásainak elküldése tömörített fájlként vagy egyetlen mappába feltöltése felhőbe és az elérési link elküldése. 

Hiánypótlásra az Alapítvány jelzését követően egy alkalommal, a jelzést követő 2 munkanapon belül van lehetőség. A feladványok elérési linkjének működése a pályázó felelőssége. A pályázat beküldését követően az esetlegesen felhőbe feltöltött dokumentumo(ka)t csak hiánypótlásként lehet módosítani; eltávolítani az eredményhirdetésig nem lehet. A pályázatra való jelentkezéssel minden pályázó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a szabadulószoba leírásában és kapcsolódó dokumentumaiban található ötleteket és feladatokat teljes egészében vagy részleteiben a Pénziránytű Alapítvány nonprofit pénzügyi ismeretterjesztési tevékenységéhez szabadon felhasználhatja. A pályázatok benyújtói vállalják, hogy tevékenységüket, jó gyakorlatukat a Pénziránytű Alapítvány valamely rendezvényén és/vagy egyéb kommunikációs csatornáján (pl. díjátadás, iskolahálózati workshop, honlap, sajtóhír stb.) felkérésre ingyenesen bemutatják, valamint, hogy benyújtott pályázatukat a Pénziránytű Alapítvány oktatási, ismeretterjesztési tevékenysége során közzéteheti és ellentételezés nélkül felhasználhatja.

Díjazás

Az elbírálás során az 5 legmagasabb pontszámot elérő projekt kerül díjazásra. Egy pedagógus több projektet is szervezhet és nyújthat be pályázatként, de csak egy díjazásra jogosult. Egy tanuló csak egy pályázó projektben vehet részt. A díjazott tanárok maximális létszáma tehát 5 fő, az általuk elnyert Pénziránytű Tanári Díjjal járó támogatás összege pedig személyenként 100 000 forint. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázatoktól függően ettől eltérjen.  A tanári díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerződés keretében kerül kifizetésre. A szerződés megkötésének feltétele az oktatási intézménnyel fennálló jogviszony igazolása és a végzettséget igazoló diplomamásolat benyújtása. 

A legjobb 5 projektben résztvevő diákok (projektenként 4-8 fő) az alábbi díjazásban részesülnek: 

 • 1-2. helyezett projekt diákjai: fejenként 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány a Pénzügyminisztérium felajánlásával, további 10 ezer Ft értékű könyvutalvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma felajánlásával, valamint ajándékcsomag a Pénziránytű Alapítvány felajánlásával
 • 3-5. helyezett projekt diákjai: fejenként 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány, valamint ajándékcsomag a Pénziránytű Alapítvány felajánlásával.

A kiíró és a támogató intézmények fenntartják a jogot arra, hogy a díjazott projektekben résztvevők létszámának függvényében a felajánló intézmények által biztosított díjak egy főre jutó értéke növekedhet. 

Határidő

A kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot, a projektleírást és a szabadulószoba feladványokat tartalmazó tömörített fájlt vagy felhőbe feltöltött mappa elérését 2020. április 22-én 15:00 óráig kell elküldeni az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre. A beérkezésről 1 munkanapon belül visszaigazolást küldünk, ennek hiányában a pályázatot újra el kell küldeni. 

A jelentkezések elbírálására vonatkozó információk: Valamennyi beérkező, érvényes pályamunka elbírálását, a díjak odaítélését a Pénziránytű Alapítvány szakértői végzik. Döntésük ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jelentkezések elbírálásának szempontjai:

Az elbírálás feltételei:

A díjazásnak nem feltétele, de az elbírálás során előnyt élveznek azon intézmények projektjei, amelyek 

 • legkésőbb 2020. április 22-ig csatlakoztak a Pénziránytű Iskolahálózathoz (középiskola esetén) vagy a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózathoz (általános iskola esetén). Információk és ingyenes csatlakozási lehetőség elérhetők a https://www.penziranytu.hu/iskolahalozatok oldalon keresztül;
 • valamint iskolájukat/ intézményüket legkésőbb 2020. március 23-ig regisztrálják a Digitális Témahét honlapján, a http://digitalistemahet.hu/iskolak oldalon. 

Értékelési szempontok:

 • projektpedagógiai elvek teljesülése (projektleírás dokumentum leírásainak alapossága, megfelelő mélysége, szakszerűsége és érthetősége)
 • digitális kompetencia fejlesztése, digitális eszközök használata a projektben (projektleírás dokumentum, valamint a feladványok és megoldásaik alapján)
 • a szabadulószoba feladványainak szakmai tartalma, azok helyessége (feladványok és megoldásaik a témához kapcsolódó pénzügyi ismereteket megfelelően, korrekten alkalmazzák)
 • a szabadulószoba nevének és feladványainak kreativitása, ötletessége, egyedisége (feladványok és megoldásaik dokumentálása alapján)
 • a teljes pályázati dokumentáció formai megjelenése, esztétikai igényessége, áttekinthetősége
 • a játék alkalmazhatósága otthoni vagy iskolai körülmények között (mobilizálhatóság) 

A pályázati feltételek be nem tartása, valamint plágium esetén a pályázó kizárható, díjazásra nem jogosult. Más által előállított alkotás (pl. a Pénziránytű Alapítvány kiadványai, honlapjáról elérhető játékai) használata a feladványokban megengedett, de a korrekt forrásmegjelölés elvárt. A jelentkezés eredményéről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt legkésőbb 2020. május 13-ig.  A díjak átadására ünnepélyes keretek között várhatóan 2020. május 22-én, a Pénzügyminisztériumban megrendezésre kerülő Pénziránytű-BankVelem iskolahálózati rendezvényen kerül sor. A határidők és egyéb feltételek módosításának lehetőségét az Alapítvány fenntartja magának. A díjjal, illetve jelentkezéssel kapcsolatos további információ az iskolahalozat@penziranytu.hu email-címen kérhető.