Pénziránytű Tanári Díj és tanulói díjazás

2020. március 02.

Pénzügyi szabadulószoba projekt iskolai megvalósításával Pénziránytű Tanári Díj és tanulói díjazás elnyerésére

 

A Pénziránytű Alapítvány a Digitális Témahét projekttel együttműködésben, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a pénzügyi nevelésben kiemelkedő módszertani munkát végző általános- és középiskolai pedagógusok számára elnyerhető díjat hirdet a 2019/2020-as tanévre.

A díjra olyan, magyarországi általános iskolában vagy középfokú közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok jelentkezhetnek, akik 

a) digitális kompetenciákat is fejlesztő „pénzügyi szabadulószoba” projektjükkel hozzájárulnak a diákok gazdasági, pénzügyi ismereteinek és tudatosságának, valamint digitális kompetenciájának játékos fejlesztéséhez,

b) olyan digitális pedagógiával is támogatott projektet nyújtanak be, melyben tanári mentorálás mellett a gyerekek együtt dolgoznak fel egy vagy több pénzügyi-gazdasági témát és produktumként egy 30-45 percre tervezett pénzügyi szabadulószoba leírását és feladványait készítik el.

Feldolgozásra javasolt témák:

 • családi költségvetés,
 • pénzügyi tervezés,
 • korszerű pénzkezelés,
 • megtakarítások és befektetések, öngondoskodás,
 • tőzsde,
 • hitelek, hitel vagy megtakarítás,
 • diákhitel,
 • biztosítás,
 • zöld pénzügyek,
 • pénzügyi biztonság,
 • pénzügyi intézmények,
 • életpályánk pénzügyei. 

Szakmai háttérismeretnek javasolt források:

Feltételek:

 • A pályázatban magyarországi általános- és középiskolák tanárai vehetnek részt, 7-13. évfolyamos diákjaikkal. 
 • A projektet szervező és dokumentáló tanárok elnyerhetik a Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért és a módszertani kultúra fejlesztéséért díjat, a nyertes projektben résztvevő diákok pedig a Pénziránytű Alapítvány, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felajánlott díjazásban részesülnek. 
 • A projekt a tanulók önálló közös tevékenységére, együttműködésére épül, amelyben a pedagógus szerepe a munka segítése, szükség szerinti támogatása. A digitális pedagógiai módszertannal is támogatott projekt során a tanulók, gyerekek valamilyen komplex, több oldalról megközelíthető pénzügyi problémát oldanak meg, s eredményként „pénzügyi szabadulószoba” produktumot állítanak elő közösen. 
 • A projektet a pedagógus szervezi és dokumentálja, valamint minimum 4, maximum 8 diák vesz tevékenyen részt benne. Egy pedagógus több projektet is szervezhet és nyújthat be pályázatként, de csak egy díjazásra jogosult. Egy tanuló csak egy pályázó projektben vehet részt.  
 • A projekt szabadon benyújtható a Digitális Témahét 2020-as pályázati kiírására is, amennyiben megfelel a https://digitalistemahet.hu/hir/digitalis-temahet-palyazat-2020 oldalon található feltételeknek.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges:

 • jelentkezési adatlap kitöltése,
 • a projektleírás elkészítése (projektleírás dokumentum kitöltésével),
 • a szabadulószoba feladványainak, feladatainak és azok megoldásainak elküldése tömörített fájlként vagy egyetlen mappába feltöltése felhőbe és az elérési link elküldése. 

Hiánypótlásra az Alapítvány jelzését követően egy alkalommal, a jelzést követő 2 munkanapon belül van lehetőség. A feladványok elérési linkjének működése a pályázó felelőssége. A pályázat beküldését követően az esetlegesen felhőbe feltöltött dokumentumo(ka)t csak hiánypótlásként lehet módosítani; eltávolítani az eredményhirdetésig nem lehet. A pályázatra való jelentkezéssel minden pályázó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a szabadulószoba leírásában és kapcsolódó dokumentumaiban található ötleteket és feladatokat teljes egészében vagy részleteiben a Pénziránytű Alapítvány nonprofit pénzügyi ismeretterjesztési tevékenységéhez szabadon felhasználhatja. A pályázatok benyújtói vállalják, hogy tevékenységüket, jó gyakorlatukat a Pénziránytű Alapítvány valamely rendezvényén és/vagy egyéb kommunikációs csatornáján (pl. díjátadás, iskolahálózati workshop, honlap, sajtóhír stb.) felkérésre ingyenesen bemutatják, valamint, hogy benyújtott pályázatukat a Pénziránytű Alapítvány oktatási, ismeretterjesztési tevékenysége során közzéteheti és ellentételezés nélkül felhasználhatja.

Díjazás

Az elbírálás során az 5 legmagasabb pontszámot elérő projekt kerül díjazásra. Egy pedagógus több projektet is szervezhet és nyújthat be pályázatként, de csak egy díjazásra jogosult. Egy tanuló csak egy pályázó projektben vehet részt. A díjazott tanárok maximális létszáma tehát 5 fő, az általuk elnyert Pénziránytű Tanári Díjjal járó támogatás összege pedig személyenként 100 000 forint. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázatoktól függően ettől eltérjen.  A tanári díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerződés keretében kerül kifizetésre. A szerződés megkötésének feltétele az oktatási intézménnyel fennálló jogviszony igazolása és a végzettséget igazoló diplomamásolat benyújtása. 

A legjobb 5 projektben résztvevő diákok (projektenként 4-8 fő) az alábbi díjazásban részesülnek: 

 • 1-2. helyezett projekt diákjai: fejenként 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány a Pénzügyminisztérium felajánlásával, további 10 ezer Ft értékű könyvutalvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma felajánlásával, valamint ajándékcsomag a Pénziránytű Alapítvány felajánlásával
 • 3-5. helyezett projekt diákjai: fejenként 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány, valamint ajándékcsomag a Pénziránytű Alapítvány felajánlásával.

A kiíró és a támogató intézmények fenntartják a jogot arra, hogy a díjazott projektekben résztvevők létszámának függvényében a felajánló intézmények által biztosított díjak egy főre jutó értéke növekedhet. 

Határidő

A kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot, a projektleírást és a szabadulószoba feladványokat tartalmazó tömörített fájlt vagy felhőbe feltöltött mappa elérését 2020. május 5-én 15:00 óráig kell elküldeni az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre. A beérkezésről 1 munkanapon belül visszaigazolást küldünk, ennek hiányában a pályázatot újra el kell küldeni. 

A jelentkezések elbírálására vonatkozó információk: Valamennyi beérkező, érvényes pályamunka elbírálását, a díjak odaítélését a Pénziránytű Alapítvány szakértői végzik. Döntésük ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jelentkezések elbírálásának szempontjai:

Az elbírálás feltételei:

A díjazásnak nem feltétele, de az elbírálás során előnyt élveznek azon intézmények projektjei, amelyek 

 • legkésőbb 2020. április 22-ig csatlakoztak a Pénziránytű Iskolahálózathoz (középiskola esetén) vagy a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózathoz (általános iskola esetén). Információk és ingyenes csatlakozási lehetőség elérhetők a https://www.penziranytu.hu/iskolahalozatok oldalon keresztül;
 • valamint iskolájukat/ intézményüket legkésőbb 2020. március 23-ig regisztrálják a Digitális Témahét honlapján, a http://digitalistemahet.hu/iskolak oldalon. 

Értékelési szempontok:

 • projektpedagógiai elvek teljesülése (projektleírás dokumentum leírásainak alapossága, megfelelő mélysége, szakszerűsége és érthetősége)
 • digitális kompetencia fejlesztése, digitális eszközök használata a projektben (projektleírás dokumentum, valamint a feladványok és megoldásaik alapján)
 • a szabadulószoba feladványainak szakmai tartalma, azok helyessége (feladványok és megoldásaik a témához kapcsolódó pénzügyi ismereteket megfelelően, korrekten alkalmazzák)
 • a szabadulószoba nevének és feladványainak kreativitása, ötletessége, egyedisége (feladványok és megoldásaik dokumentálása alapján)
 • a teljes pályázati dokumentáció formai megjelenése, esztétikai igényessége, áttekinthetősége
 • a játék alkalmazhatósága otthoni vagy iskolai körülmények között (mobilizálhatóság) 

A pályázati feltételek be nem tartása, valamint plágium esetén a pályázó kizárható, díjazásra nem jogosult. Más által előállított alkotás (pl. a Pénziránytű Alapítvány kiadványai, honlapjáról elérhető játékai) használata a feladványokban megengedett, de a korrekt forrásmegjelölés elvárt. A jelentkezés eredményéről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt legkésőbb 2020. május 13-ig.  A díjak átadására ünnepélyes keretek között várhatóan 2020. május 22-én, a Pénzügyminisztériumban megrendezésre kerülő Pénziránytű-BankVelem iskolahálózati rendezvényen kerül sor. A határidők és egyéb feltételek módosításának lehetőségét az Alapítvány fenntartja magának. A díjjal, illetve jelentkezéssel kapcsolatos további információ az iskolahalozat@penziranytu.hu email-címen kérhető. 

Felhívás kiegészítése

A koronavírus járvány terjedése miatt 2020. március 13-án kihirdetett digitális oktatási munkarendre tekintettel a pályázatot kiíró Pénziránytű Alapítvány a pályázathoz kapcsolódó Szülői (családi) különdíjat hirdet.

A pályázati kiírásnak megfelelő szabaduló szoba ötlettel pályázhat bármely szülő, akinek van legalább egy, magyarországi köznevelési intézményben aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező 7-13. évfolyamos gyermeke, aki(k) aktívan részt vesz(nek) a pénzügyi szabadulószoba koncepció kidolgozásában. A projekt kidolgozásában a család bármely további tagja részt vehet, díjazásra a pályázatot benyújtó szülő jogosult.

A nyereményre jogosultság feltétele a gyermek tanulói jogviszonyának igazolása a nyeremény átvételét megelőzően.

A felajánlott szülői (családi) különdíj nyereménye: maximum 3 pályázó részére egyenként 40.000 Ft értékű műszaki vásárlási utalvány, valamint gazdasági szakkönyv.

A pályázati díjak és a szülői (családi) különdíjak átadásának helyéről és módjáról a pályázatok elbírálását (május 13.) követően adunk tájékoztatást.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges:

 • jelentkezési adatlap (SZÜLŐI KÜLÖNDÍJRA) kitöltése,
 • a projektleírás elkészítése (projektleírás dokumentum kitöltésével),
 • a szabadulószoba feladványainak, feladatainak és azok megoldásainak elküldése tömörített fájlként vagy egyetlen mappába feltöltése felhőbe és az elérési link elküldése.

Az értékelés szempontjai és minden egyéb releváns feltétel az eredeti pályázati kiírás szerint érvényes a szülői (családi) különdíjra jelentkezőkre is.