"Nekem ilyen élmény a Digitális Témahét" - Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája

2017. március 26.

Tiétek a pálya!

 

A tavalyi tanévben iskolánk, a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája is csatlakozott a Digitális Témahéthez. A sok felmerült téma közül végül az iskolai utáni életre való felkészítést választottuk, mert azt tapasztaltuk, hogy ezen a téren van leginkább szüksége segítségre diákjainknak. A Tiétek a pálya! elnevezésű projekt tervezésében öt kolléga (tanárok, iskolai szociális munkások, szabadidő szervező), a lebonyolításban az összes tanár és diák részt vett.

A csapatok egy OneNote dokumentumban készült menetrend és feladatleírás alapján állomásról állomásra jártak, és oldottak meg különböző feladatokat. A leírásokon kívül ellenőrző lista is segítette a feladatok pontos végrehajtását. A könnyebb követhetőség miatt minden feladatot 20 perces egységekre bontottunk, így egy tanóra alatt két állomáson fordultak meg a csapatok, naponta 10, a héten pedig összesen 50 kihívás várt rájuk.

Előzetes feladatként a csapatoknak egy vállalkozást kellett kitalálni, tevékenységi körrel, reklámmal és logóval együtt, majd az egyik állomáson egy sablon alapján költségvetést is terveztek ehhez. Az így elkészült anyagokat (portfólió) egy online táblán, Padleten gyűjtötték össze. Ezen kívül még álláskeresés, önéletrajzírás és szituációs feladatok vártak a diákokra az első napon.

 

Ezt követte a családi életre való felkészülés napja, amikor albérletkereséssel, a családi szerepek változásával, családtervezéssel és kirándulástervezéssel is foglalkoztak. Ezt egy szituációs feladat követte, a családban előforduló gyakori konfliktusok megoldása. A helyi gyermekvédelmi szolgálattól érkezett külső előadó pedig a családi adósságkezelésről beszélgetett a gyerekekkel.

A harmadik napon az élethosszig tartó tanulás került középpontba. Két csoportban előadást hallgattak meg Legyél Te is informatikus! címmel, ezt pályaorientációs tesztek és beszélgetések követték, majd tanulást segítő alkalmazásokat lehetett kipróbálniuk. Itt kapcsolódtak be a Szegedi Drogcentrum munkatársai a serkentőszerek rövid és hosszú távú hatásaival, illetve a függőségekkel (drog, alkohol, Facebook, stb) kapcsolatos műhelymunkával.

Ezt követően a társadalomba történő beilleszkedés elősegítése volt a cél, hivatali ügyek intézését, társasházi együttélés szabályait, konfliktuskezelési módszereket tanulhattak, illetve a közösségi hálón való viselkedés szabályaiba mélyülhettek el (netikett, történetmesélés emojikkal, mémek készítése).

 

A Témahét zárónapján az egészséges élet és a szabadidő hasznos eltöltésére próbáltunk a gyerekek által eddig még nem ismert alternatívákat mutatni. Sor került geolokációs játékokra (Munzee, Sighter, sétarajz készítése), webkamerás játékokra, ekönyvekkel kapcsolatos bemutatókra, táplálkozással kapcsolatos tanácsadásra, illetve egyszerű, játékos programozási feladatokra is.

A Tiétek a pálya! témahét a gyerekeknek és a tanároknak egyaránt tetszett, a feladatokat érdekesnek és változatosnak tartották. A szülőktől is sok pozitív visszajelzést kaptunk mind a témaválasztást, mind a lebonyolítást illetően, s bár a szervező csapat nem tudta megvalósítani teljes körűen, amit eltervezett, úgy látjuk, hogy egy komplex programot tudtunk szervezni és lebonyolítani.

A program során többféle nehézségbe ütköztünk. Iskolánk rendkívül széles képzési palettával rendelkezik, szakképzési hídprogramban, speciális szakiskolai előkészítő évfolyamban, speciális szakiskolában és hagyományos szakképzésben résztvevő diákjaink is vannak. A Témahéten mindenki részt vett, így az egyes feladatokra szánt időkeretnél illetve a feladatok összeállításánál figyelembe kellett vennünk a diákok igen eltérő képességeit, differenciáló feladatokat összeállítva, például a hagyományostól eltérő, egyéni tanulási utakat nyitva a sajátos nevelési igényű gyerekek számára. Sajnos a bizonytalan internetkapcsolat miatt fel kellett készülnünk arra az esetre is, ha offline vagyunk kénytelenek dolgozni.

A kipróbált módszerek, alkalmazások lassan szivárognak be a mindennapjainkba, főleg azok maradnak meg tartósan, amelyek a tanórai differenciálást segítik, például a Tankockák illetve a OneNote. A Digitális Témahét egyik különdíjasai lettünk, a kapott LEGO robotokat nagyon örömmel vették birtokba a gyerekek, és már a programozásával is megbirkóznak.

Az idei évben nagy fába vágjuk a fejszénket. Körülbelül egy hónappal ezelőtt mértük fel azt, hogy melyek azok a témák, amelyek leginkább foglalkoztatják a diákjainkat, majd ezeket összevetettük a tanárok és a segítőink, a szociális munkások és a védőnő által tapasztaltakkal. Egy tabutémát próbálunk feszegetni, a párkeresés, párkapcsolat, nemi élet, családtervezés témakörét járjuk majd körbe civil szervezetek, partnerintézmények bevonásával. Mi már nagyon várjuk! 

 

Nemes-Nagy Erika