Digitális Témahét projektötlet-pályázat

2020. május 06.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja (továbbiakban DPMK) az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17 – 2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében pályázatot ír ki pedagógusok számára a Digitális Témahét keretei között megvalósítható olyan projektötletek kidolgozására, amelyek kiemelt célja a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. A projektötleteknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokat a pedagógusok a pedagógiai céljaiknak megfelelően, illetve a tanulócsoportjaik igényeihez illeszkedő módon alakíthassák át és készítsenek belőle projekttervet.

 

Díjak

A legjobb három projektötlet kidolgozója személyenként 50 ezer Ft értékű, a pedagógusi munka során is jól használható digitális eszközt kap.

 

Értékelési szempontok

  • projektpedagógiai szempontok (a pályázati sablonnak megfelelően)

  • a digitális kompetencia fejlesztése

  • újszerű pedagógiai megközelítés

  • multidiszciplinaritás

  • a tanulók alkotó tevékenységei egyénileg és egymással együttműködve

  • a források részletezettsége

  • tartalmi kidolgozottság

  • formai és nyelvi kidolgozás

Pályázni csak máshol nem publikált, kizárólag saját projektötletekkel lehet. A projektötlet nem szerepelhet a Digitális Témahét egyéb pályázati kategóriáiban.

Egy pedagógus legfeljebb egy projektötlettel pályázhat.

 

A pályázat benyújtása

A pályázatot 2020. május 31-ig kell benyújtani egy online pályázati űrlapon.