A legnépszerűbb oktatási alkalmazások 2022-ben

2022. december 21.

A Digitális Témahét csapata felmérést készített arról, hogy melyek voltak idén a pedagógusok kedvenc alkalmazásai, amelyek segítségével

  • aktivizálták a tanulókat a tanórákon és azokon kívül,
  • sokszínű formatív és szummatív értékelést alkalmaztak,
  • játékosították az óráikat,
  • kreatív és alkotó tevékenységeket bonyolítottak le,
  • hatékonyan fejlesztették a digitális kompetencia különböző területeit (pl. hatékony eszközhasználat, programozás, algoritmikus gondolkodás stb.),
  • eredményesen szervezték a tanórákat, foglalkozásokat és az oktatási folyamatokat.

Felmérésünkben webes vagy mobiltelefonos alkalmazásokat, esetleg szoftvereket kerestünk, ezúttal digitális tananyagok, honlapok nem voltak fókuszban. 

Több, mint 100 jelölés érkezett. 41 alkalmazás kapott legalább két jelölést! A kitöltő pedagógusok 22%-a alsó tagozaton, 38%-a felső tagozaton, 27%-a középiskolában tanít.

2023-ban ezekre és más hasznos alkalmazásokra visszatérünk a webináriumainkon.