Eddig 802 iskola csatlakozott a 2024-es Digitális Témahéthez!

HÍREK

Iránytű az oktatás digitalizációjának folyamatában

A digitális írástudás nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink szerves része. A 2016-óta évről évre rendszeresen megvalósuló Digitális Témahét a digitális pedagógia legnagyobb hazai eseménye. A digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia népszerűsítésén, illetve a hazai oktatástechnológiai piac és az oktatás szereplői közötti kapcsolat megerősítésén túlmutatva 2020 tavasza óta a tantermen kívül megvalósuló online tanulás egyik kiemelt szakmai támogató programmjává nőtte ki magát.

A Belügyminisztérium támogatásával és az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szakmai koordinációjával már kilencedik alkalommal kerül megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2024. április 8. és 12. között.
 
A Digitális Témahét a csatlakozó köznevelési és szakképzési intézmények számára ingyenes szakmai támogatási lehetőséget kínál, melynek célja nemcsak a pedagógiai projektek iskolai környezetben való elterjesztése, hanem olyan alkotó és kreatív digitális eszközhasználatra épülő tanulási folyamatok ösztönzőjévé is kíván válni, amelyek révén gyermekeink a világunkat értő és gazdasági-társadalmi folyamataira tudatosan reflektáló, azt aktívan formáló szereplőkké válhatnak.

Az Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának tájékoztatása a 2023/2024. tanévi Digitális Témahét programjairól

„…
Fontosnak tartom, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális technológia oktatásban történő használata, a digitális készségek fejlesztése.
Tájékoztatom, hogy 2024. április 8-12. között kilencedik alkalommal kerül sor a Digitális Témahét megszervezésére, melynek projektgazdája a Belügyminisztérium, a program szakmai partnere az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány.
A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a tantervi fejlesztési célok megvalósítása a technológia hatékony alkalmazásával pedagógiai projektekben. A Témahét további célja a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának elmélyítése annak érdekében, hogy a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése minden tantárgyban megvalósuljon. További cél, hogy a pedagógusok tudatos és biztonságos, alkotó és kreatív digitális eszközhasználatra épülő tanulási folyamatokat tervezzenek és valósítsanak meg.
A Témahéten a pedagógusok, köznevelési intézmények Szabadon választott témájú projekttel vehetnek részt. Azok az iskolák, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahét programjához, vállalják, hogy 2024. április 8-12. között vagy a tanév során azt megelőzően, olyan projekteket valósítanak meg, amelyekben digitális technológiát is felhasználnak.
Ebben a tanévben kiemelt témák: 
- a digitális állampolgárság; 
- a digitalizáció jelene és jövője; 
- a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban; 
- az algoritmikus gondolkodás és programozás mint az alkotás eszközei; 
- a mesterséges intelligencia jellemzői, lehetőségei, veszélyei; 
- digitális biztonság és digitális esélyteremtés.
Kérem, hogy éljenek a lehetőséggel, fejlesszük együtt a digitális írástudást!
Együttműködésükben bízva, üdvözlettel:

Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelési államtitkár”

További témahetek: