2023-ben 815 iskola csatlakozott a Digitális Témahéthez!

HÍREK

Iránytű az oktatás digitalizációjának folyamatában

A digitális írástudás nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink szerves része. A 2016-óta évről évre rendszeresen megvalósuló Digitális Témahét a digitális pedagógia legnagyobb hazai eseménye. A digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia népszerűsítésén, illetve a hazai oktatástechnológiai piac és az oktatás szereplői közötti kapcsolat megerősítésén túlmutatva 2020 tavasza óta a tantermen kívül megvalósuló online tanulás egyik kiemelt szakmai támogató programmjává nőtte ki magát.

A Belügyminisztérium támogatásával és az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szakmai koordinációjával már nyolcadik alkalommal kerül megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2023. március 27. és 31. között.
 
A Digitális Témahét a csatlakozó köznevelési és szakképzési intézmények számára ingyenes szakmai támogatási lehetőséget kínál, melynek célja nemcsak a pedagógiai projektek iskolai környezetben való elterjesztése, hanem olyan alkotó és kreatív digitális eszközhasználatra épülő tanulási folyamatok ösztönzőjévé is kíván válni, amelyek révén gyermekeink a világunkat értő és gazdasági-társadalmi folyamataira tudatosan reflektáló, azt aktívan formáló szereplőkké válhatnak.

Az Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának tájékoztatása a 2022/2023. tanévi Digitális Témahét programjairól

„…
Fontosnak tartom, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális technológia nevelésben és oktatásban történő használata, a digitális készségek fejlesztése.
Tájékoztatom, hogy 2023. március 27-31. között nyolcadik alkalommal kerül sor a Digitális Témahét megszervezésére. A Témahét projektgazdája a Belügyminisztérium, a program szakmai partnere az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány.
A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a tantervi fejlesztési célok megvalósítása a technológia hatékony alkalmazásával pedagógiai projektekben. A Témahét további célja a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának elmélyítése annak érdekében, hogy a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése minden tantárgyban megvalósuljon. További cél, hogy a pedagógusok tudatos és biztonságos, alkotó és kreatív digitális eszközhasználatra épülő tanulási folyamatokat tervezzenek és valósítsanak meg.
A Témahéten a pedagógusok, köznevelési intézmények szabadon választott témájú projekttel vehetnek részt. Azok az iskolák, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahét programjához, vállalják, hogy 2023. március 27-31. között vagy a tanév során azt megelőzően olyan projekteket valósítanak meg, amelyekben digitális technológiát is felhasználnak. 
Ebben a tanévben kiemelt témák:
-digitális állampolgárság, 
-a digitalizáció jelene és jövője,
-a technológia eszközei és alkalmazásai, az algoritmikus gondolkodás és programozás mint az alkotás eszközei,
-digitális biztonság és digitális esélyteremtés.
Kérem, hogy éljenek a lehetőséggel, fejlesszük együtt a digitális írástudást!
Együttműködésükben bízva, üdvözlettel:

Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelési államtitkár”

További témahetek: