A gondolattérképek alkalmazása a tanév végéhez közeledve

2021. április 16.

A diákjaink tudását és fejlődését érintő fontos mérési időszakhoz érkezünk, hiszen közeledik a tanév vége, az online tanulás során szerzett ismeretek és készségek szintjének diagnosztizálása elengedhetetlen a záró-, szummatív értékelések sikeres magvalósításához. Hol tartanak a tanulók az ismeretek elsajátításában? Milyen készségeik fejlesztése szükséges ahhoz, hogy az összefoglaló óráinkat követően a szintfelméréseken sikeresen teljesítsenek? Tesszük fel a kérdéseket magunknak lassan visszatérve a tantermi környezetbe, illetve majd szeptemberben a következő tanév elején. Cikkünkben ehhez szeretnénk támpontokat adni egy, az online tanulás és a jelenléti oktatás során egyaránt hatékonyan alkalmazható eszköznek, a digitális gondolattérkép lehetőségeinek megismertetésével. 

Mire jó a gondolattérkép? 

A gondolattérkép vagy más néven fogalomtérkép egy olyan tanulásszervező eszköz, mely grafikus elemek megjelenítésével segíti az információk szervezését, rendszerezését, az egyes tudáselemek közötti kapcsolatrendszer áttekinthető megjelenítését, és ezáltal a tananyag hatékony feldolgozását. Előzetes tudásfelmérésre, az új anyag feldolgozásánál és a már megtanult tananyag összefoglaláshoz is egyaránt alkalmazható. Használatával a tananyag lényeges momentumai emelhetőek ki, és az összefüggések is jobban átláthatóak. 

A gondolattérképeknek a tanulás-tanítás folyamatába történő ágyazása összekapcsolja a tanulók logikus gondolkodását és kreativitását. Az információ és tudásszerzés során a vizualitást hívjuk segítségül, így a tanulók a különböző fogalmak és a hozzájuk kapcsolódó asszociációk és ingerek rendszerbe foglalásával saját maguk építik ki az új tudás elsajátításának útját. Az online elérhető alkalmazások előnye, hogy nemcsak szövegeket, hanem képeket, videókat is kapcsolhatunk a térképekhez, ezzel lehetőséget teremthetünk egy adott témával kapcsolatos források és kulcsszavak összekapcsolására is. 

Milyen alkalmazásokat használhatunk gondolattérképek készítésére? 

A megjelenés és felhasználás szempontjából könnyen használható alkalmazások egy része maximum 3-5 gondolattérkép létrehozásáig ingyenes, ezt követően előfizetéshez kötött a használatuk, ilyen például a bubbl.us nevű alkalmazás. Az ingyenes alkalmazások esetében a korlátozás ilyen formájával nem kell számolnunk, például a Mindmup alkalmazás esetén. 

Ebben a Wakelet-gyűjteményben összegyűjtve megtalálhatóak a gondolattérkép készítésére használható alkalmazások mellett infografikák, idővonalak, szófelhők készítéséhez használható alkalmazások is. Főző Attila László oktatási céllal létrejött blogjának cikkében pedig részletesen megismerkedhetnek a Mindmup Google Drive-val összekapcsolt használati lehetőségével, valamint számos módszertani ötletet, szempontot is kaphatunk óráink tervezéséhez. 

Hogyan támogatja a gondolattérkép a tanulók tudásépítését? 

Az alábbi pedagógiai tervek mindegyike más, egy valamiben azonban hasonlóak, mindegyikben alkalmaznak gondolattérképet egy-egy alkalmazás segítségével a fent bemutatott lehetőségek közül. 

A digitális gondolattérképek az előzetes tudás megismerésén túl folyamatosan bővíthetőek, így lehetőséget teremtenek arra, hogy az új ismeretelemek alkalmazható tudássá fejlődését nyomon követhessük tanulóink tudásépítése során. A tudáselemek kapcsolódásának megjelenítésével azt is nyomon tudjuk követni, hogy melyek a nehezebben megérthető vagy fel nem fedezett összefüggések a tananyagban.  

Éder Márta, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye tanárának projektjében és tematikus terveiben következetesen alkalmazza a gondolattérképek és a szófelhők tanulásszervező eszközét. A linkekre kattintva három, akár modellként, akár mintaként használható pedagógiai tervet ismerhetünk meg, amelyekben a diákok tudásépítését a gondolattérképek támogatják az előzetes tudás felmérésétől az összefoglalásig. 

Mese, mese mátka…: A népmesék világával, hőseivel foglalkozó pedagógiai projekt számos játékos alkotótevékenységen keresztül fejleszti a diákok digitális, szövegértési és szociális kompetenciáját. 

Mesés Mátyás-mondák: A diákok különböző történelmi személyiségekről olvasva az olvasókönyvben található szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket dolgozzák fel interaktív online játékok, illetve egyéni és csoportmunkában megvalósuló kreatív digitális módszerek segítségével. A tematikus terv akár távtanulási környezetben is megvalósítható. Ebben támogatja a pedagógusokat a tervhez készített letölthető adaptációs összefoglaló is. 

Öko5let: A tematikus terv fókuszában az üvegházhatás jelenségének, a megújuló energiaforrások lehetőségeinek megismerése áll. A diákok változatos, játékos, egyéni és csoportban végzett alkotótevékenységeken keresztül mélyedhetnek el a témában. 

Reméljük, hogy egy újabb olyan módszertani eszközzel sikerült megismertetni a kollégákat, amely miközben segíti a tanórák hatékonyságának növelését, hozzájárul a kollégák módszertani kultúrájának színesítéséhez is.