Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Digkártya - Magyar népművészeti kártya mintagyűjtemény

Hegedüs Helén

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Kreatív ipari ágazati alapoktatás
Szakma: Bőrtermékkészítő, Divatszabó, Kerámia- és porcelánkészítő, Könnyűipari technikus, Textilgyártó
Tanulási terület: Kreatív ipari alapozó ismeretek
Tantárgy: Ábrázolási gyakorlat, Kreatív műhely, Művészettörténeti alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Tervezzünk XXI. századba illő korszerű iparművészeti alkotásokhoz mintakártyákat a hagyományos népi díszítményekből!
Elsődleges cél, hogy a tanulók kutatómunkát végezzenek digitális eszközöket alkalmazva a hagyományos népi tárgyalkotó művészet díszítőmotívumainak (díszítés, alapanyagok, színek, formák, tárgyak funkciói, motívumok jelentése, jelképek) és népszokások megismerésére. A magyar népművészet formakincseiből, díszítőművészeti jelképekből, ábrázoló motívumokat csoportosítva hozzanak létre digitális mintakártyákat, illetve egy online felületen elérhető mintagyűjteményt, ami alapjául szolgálhat egy egyszerű szakmaspecifikus mintadarab megtervezéséhez. A tanulók a tervezéshez digitális eszközöket, grafikai tervező programokat használnak. A projekt a szaktárgyi és közismereti tantárgyi ismeretek és képességek fejlesztése mellett a digitális kompetencia fejlesztését is célul tűzi ki. A munkafolyamatokat online bemutatón/kiállításon keresztül prezentálják, ahol az elkészült digitális kártyákat, vázlatokat, egyszerű szakmaspecifikus mintadarabokat (tárgyat, ruhadarabot) is bemutatják.

Tovább

A Gutenberg-galaxis évszázadai

dr. Sediviné Balassa Ildikó

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Vizuális ágazati alapoktatás
Szakma: Dekoratőr, Fotográfus, Grafikus, Mozgókép- és animációkészítő, Nyomdaipari technikus, Nyomdász
Tanulási terület: Vizuális alapok
Tantárgy: A vizuális tervezés alapismeretei, A vizuális tervezés szoftverei, Tervezés és kivitelezés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt alapvető célja a tanulók tudását az ágazati követelményeknek megfelelően gazdagítani és a meglévő kompetenciákat fejleszteni, felkészíteni ezzel a tanulókat az alapozó vizsgára és munkáltatói követelményekre. 
A tanulócsoportok a projektben többlettudásra tesznek szert a könyvnyomtatás feltalálásával, a nyomtatott könyv megjelenésével és a nyomdatechnika fejlődésével kapcsolatban. Az ismeretszerzés változatos, digitális eszközöket és módszereket választva a tanulók kreatív önálló és csoportos alkotómunkát végeznek és létrehoznak, bemutatnak és megosztanak egy kiadványt a „Gutenberg-galaxis évszázadairól”.

Tovább

Shakespeare az egész világ

Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók William Shakespeare-tragédiák alapján a szereplők által képviselt társadalmi szerepeket, illetve konfliktusokat vizsgálják különféle munkaformákban. A projekt során podcastet készítenek a mű olvasatai, fő témáinak mentén. 

Tovább

Segíts, ha baj van! – Elsősegélynyújtás a szépségszalonokban

Farkas Magdolna

Ágazat: Szépészet
Ágazati alapoktatás: Szépészet ágazati alapoktatás
Szakma: Fodrász, Kozmetikus technikus, Kéz- és lábápoló technikus
Tanulási terület: Szépészeti ágazati alapozó 1.
Tantárgy: Biológia, Munka-és környezetvédelem, Szépészeti informatika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projektben a tanulók az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket bővíthetik. Azonosíthatják a szépségszalonban jellemző veszélyforrásokat, ezáltal megelőzhetik a baleseteket. Munkahelyi baleset esetén a biológiai ismereteik alapján képesek elsősegélyt nyújtani. Csoportonként egy-egy elsősegélynyújtási szituációt vizsgálnak meg minden aspektusból. Megismerik a biológiai hátteret, utánajárnak a munkavédelmi teendőknek. A projekt során a csoportok közösen elkészítenek egy digitális „Elsősegélynyújtás a szépségszalonokban” című Padletet. Zárásként a csoportok iskolai bemutatót tartanak a projektben részt nem vevő osztályok számára a témakörükből.

Tovább

Szabályok és biztonság

Rugáné Stark Izabella

Ágazat: Gépészet
Ágazati alapoktatás: Műszaki ágazati alapoktatás
Szakma: Autógyártó, Bányaipari technikus, Bányaművelő, CNC programozó, Finommechanikai műszerész, Fluidumkitermelő, Fluidumkitermelő technikus, Fémelőállító, Gépgyártástechnológiai technikus, Gépi és CNC forgácsoló, Gépjármű mechatronikus, Gépésztechnikus, Hegesztő, Ipari gépész, Kohász és öntész technikus, Légijármű-műszerész technikus, Szerszám- és készülékgyártó, Villanyszerelő, Építő-, szállító- és munkagép-szerelő, Épület- ésszerkezetlakatos, Öntvénykészítő
Tanulási terület: Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület
Tantárgy: Gépészeti alapismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók csoportmunkában mutatják be a fémipari gyakorlati képzés eszközeit, gépeit, a balestetek előfordulásának és elkerülésének lehetőségeit. A véletlenszerűen kapott feladatokat internetes kutatómunkával kezdik. A csoport a megismert témát egy rövid bemutató keretében ismerteti azosztály többi tagjával. A bemutatók tetszőlegesek lesznek, saját fotókkal vagy videókkal színesítik. Minden eszközről rövid leírást készítenek fotóval. Az elkészült bemutatókat és dokumentumokat egy közös online felületen közös tudásbázisként használhatják.

Tovább

Kognitív számítás

Zsigó Zsolt Miklós

Ágazat: Informatika és távközlés
Ágazati alapoktatás: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás
Szakma: Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus, Távközlési technikus
Tanulási terület: A jelen és a jövő infokommunikációja, Programozási alapok
Tantárgy: Digitális kultúra, Idegen nyelv, Történelem, Vizuális kultúra, informatika, Nyelvészet

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók megismerik, hogy milyen hatással van a mesterséges intelligencia, azon belül a kognitív számítás a hétköznapi életünkre. A robotokkal kapcsolatos eddigi ismeretek összefoglalása után a csapatok egy-egy robotot építenek. A tanulók csoportokban végeznek kutatást, a megépített robot és a kognitív számítás segítségével értelmezik a világot: érzékelés, tanulás és tapasztalat útján. A csoportok ezek után egy hackathonon vesznek részt, ahol ötleteiket egy önálló, kognitív tartalmú projektté formálják. A projekt eredménye a munka során keletkező leírások, kódok verziókezelőbe rendezett összessége, és az ötletversenyen készült Watson AI alkalmazások.

Tovább

Cápák előtt

Udvariné Csorba Erika

Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
Ágazati alapoktatás: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás
Szakma: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Tanulási terület: Gazdálkodási alaptevékenység ellátása, Üzleti kultúra és információkezelés
Tantárgy: Digitális alkalmazások, Vállalkozások működtetésének alapismeretei, Kommunikáció

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Milyen új termékkel vagy szolgáltatással tudnátok kielégíteni diáktársaitok igényeit egy újonnan induló vállalkozásban? Működőképes lesz a vállalkozás, lesz kereslet a termékre, szolgáltatásra? Ezt a projekt végén a „Cápáknak” kell bizonyítanotok egy bemutatkozó és meggyőző showműsorban. Hogy kik a „Cápák”? Tanáraitok, az iskola vezetése, meghívott vállalkozók, akik figyelemmel kisérték tevékenységeteket.

Tovább

Infekciókontroll régen és most

Hódos Jánosné

Ágazat: Egészségügy
Ágazati alapoktatás: Egészségügy ágazati alapoktatás
Szakma: Egészségügyi asszisztens, Egészségügyi laboráns, Gyakorló ápoló, Klinikai laboratóriumi szakasszisztens, Mentőápoló, Ortopédiai műszerész, Perioperatív szakasszisztens, Radiográfiai szakasszisztens, Rehabilitációs terapeuta, Szövettani szakasszisztens, Általános Ápoló
Tanulási terület: Egészségügy ágazati alapoktatás
Tantárgy: Biológia, Digitális kultúra, Matematika, Történelem, Munka-balesetvédelem, Betegbiztonság, Egészségügyi etikai és betegjogi ismeretek, Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Alapvető higiénés rendszabályok

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy élményszerűbbé tegyük a jövendő egészségügyi dolgozók számára az infekciókontrollal kapcsolatos alapismeretek elsajátítását. A projekt első részében a tanulók feldolgozzák az infekciókontroll alapjait, történeti hátterét, jártasságot szereznek a fertőtlenítő eljárások alkalmazásában, az egyéni védőfelszerelések használatában. Ismereteik alkalmazására a csoportok kvízeket készítenek, amelyet egymással kicserélve oldanak meg. A munka második szakaszában különböző informatikai alkalmazások segítségével produktumként tájékoztató csomagot (online tájékoztató kiadvány, infógrafika, animáció) készítenek az általuk kiválasztott kórházi fertőzés lényegéről és megelőzéséről. Munkájukat verseny keretében mutatják be a zsűri és a többi csoport előtt.

Tovább

Kalandvadász

Kovács Edina Zita

Ágazat: Turizmus-vendéglátás
Ágazati alapoktatás: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
Szakma: Cukrász, Cukrász szaktechnikus, Panziós-fogadós, Pincér-vendégtéri szakember, Szakács, Szakács szaktechnikus, Turisztikai szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus
Tanulási terület: Turizmus-vendéglátás alapozás
Tantárgy: IKT a vendéglátásban, Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Földrajz, Biológia, Idegen nyelv, Vizuális kultúra, Digitális kultúra

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, egy, a tanulókból álló csapatok által kitalált kalandjáték, amely az iskola székhelyének, illetve környékének 3 turisztikai attrakcióját mutatja be interaktív formában. A projekt során két produktum készül el a tanulók által a kalandjáték 2 játszási lehetőséggel és csapatonként egy kb. 30 mp-es videófilm, amely röviden bemutatja a játékot.

Tovább

Korszerű technológiák az intelligens épületekben

Kaczur András

Ágazat: Építőipar
Ágazati alapoktatás: Építőipar ágazati alapoktatás
Szakma: Burkoló, Bádogos, Festő, mázoló, tapétázó, Szerkezetépítő és -szerelő
Tanulási terület: Építőipari közös ismeretek
Tantárgy: Építőipari rajzi alapismeretek, Építőipari alapismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók képessé válnak az egyes építőipari szakmák tevékenységeinek beazonosítására, elkülönítésére és az építőipari folyamat megfelelő technológiai sorrendjének felállítására. Az épületekkel szemben támasztott követelményekre építve, csoportokban együtt dolgozva megismerik az okos épület legjellemzőbb részeit és működését, valamint ezeknek a fenntarthatósággal és az energiatakarékossággal való összefüggését. A tanulók az intézmény Digitális Közösségi Alkotóműhelyében a legkorszerűbb digitális technológiák (lézervágás, lézergravírozás, mikrokontroller-programozás, 3D tervezés, 3D nyomtatás) felhasználásával okos épületet, vagy épületrészt alkotnak. Az alkotási folyamat során a tanulók változatos digitális eszközöket alkalmaznak, ismereteiket dokumentálják, és a projekt folyamatáról egy elektronikus kiadványt készítenek.

Tovább

Dönts helyesen és tied lehet a profit

Székely Júlia Irén

Ágazat: Kereskedelem
Ágazati alapoktatás: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Szakma: Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, Kereskedelmi értékesítő, Kereskedő és webáruházi technikus, Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus, Logisztikai technikus, Postai üzleti ügyintéző
Tanulási terület: Gazdálkodási tevékenység ellátása
Tantárgy: Digitális alkalmazások, Gazdasági ismeretek, Vállalkozások működtetése

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során az osztály tanulói csoportokba bontva a nemzetgazdaság mechanizmusának, a piac kapcsolati rendszerének modelljét hozzák létre. Cél a gazdasági döntések eredményre gyakorolt hatásának beazonosítása. Az államcsoport saját videók bejátszásával irányítja a többi csoport gazdálkodását, adókat szed be és támogatásokat ad. Vezeti és elemzi költségvetésének alakulását. A vállalkozás-csoportok webshopokat működtetnek, beszereznek, készleteznek, akciókat hirdetnek meg és értékesítenek; illetve beszállítanak, azaz termelnek és virtuális áruval látják el a webshopokat. Készletnyilvántartást vezetnek, rögzítik a bevételeiket és ráfordításaikat. A fenti csoportok a projekthét folyamán, illetve a zárónapon az elkészített prezentációjuk segítségével, önértékelésként elemzik a tevékenységük gazdaságosságát. A háztartáscsoportok fogyasztanak, azaz vásárolnak a webshopok-ban. Költségvetési naplót vezetnek táblázatkezelővel és figyelik és elemzik a webshopok marketing tevékenységét, majd a zárónapon értékelik saját gazdálkodásukat, és az egyes kereskedők marketing tevékenységének hatékonyságát.

Tovább

A magvak titka

Dr. Orlóci László

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
Ágazati alapoktatás: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás
Szakma: Erdész technikus, Erdőművelő-fakitermelő, Gazda, Kertész, Kertésztechnikus, Mezőgazdasági gépész, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus
Tanulási terület: Mezőgazdasági tanulási terület
Tantárgy: informatika, természetismeret

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projektben a tanulók megismerik a későbbi szakmájukhoz kapcsolódó növényfajták csírázásához és növénnyé fejlődéséhez, milyen abiotikus tényezők, feltételek szükségesek. A tananyag feldolgozását és megtanulását támogatja az adott témában elkészített videó, és a tanulók által összeállított vetélkedő, mely a számukra kötelező tananyagot dolgozza fel. A tanulók csoportokat alkotva egy-egy, a csírázáshoz szükséges feltételhez kapcsolódóan végeznek kísérletet és megfigyelést, melyet digitális eszközökkel dokumentálnak. Az elvégzett dokumentáció alapján egy-egy növény növekedéséről készítenek bemutató videót az osztálytársaik és a vetélkedőben résztvevő tanulók számára. Az elkészített videók a vetélkedőben résztvevő csapatok felkészítését támogatják. A bemutatott szakmai anyaghoz egy vetélkedő feladatsorát állítják össze a tanulók. A projekt végén megrendezik a vetélkedőt más osztályban tanulók számára, melynek célja a tananyag feldolgozása és megtanulása, melyhez eszközként használjuk a vetélkedőt és az elkészített videót.

Tovább