Tavalyi projektleírások az NKP-n

2017. február 16.

Összegyűjöttük egy helyre a projektek rövid leírását, a korosztályt és a tantárgyak körét. Az NKP oldalán a teljes projektleírás elérhető, szabadon felhasználható. Meríts ötleteket, próbáld ki az egyes tevékenységeit, vagy valósítsd meg a teljes projektet!

 

Olimpia (Medve Katalin)

Korosztály: 5-11. évfolyam

Tantárgyak köre: A projekt megvalósításába szinte az összes iskolai tantárgy bekapcsolódhat. Humán tárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret, ének-zene, idegen nyelvek, etika...), természettudományos tantárgyak (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, gazdasági ismeretek...) Különleges szerep jut a testnevelésnek.

Rövid leírás:

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola a 2016-os digitális témahéten az OLIMPIA tárgykörét elemezte. Olyan témát választottunk ami aktuális, könnyen felkelthető iránta az iskola minden korcsoportjának érdeklődése, számtalan oldalról megközelíthető, jól bontható részfeladatokra, melyek végül összerendezve, egy egészet alkotnak. A DTH-n azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy minél több diákot és pedagógust vonjunk be a közös munkába. Végül az iskola felső tagozatos és középiskolás tanulói vettek részt a megvalósításban. 5 -11. évfolyam, közel 600 tanuló és körülbelül 60 tanár.

 

Környezetvédelmi Témahét (Bándoliné Laczi Lívia)

Korosztály: 7. évfolyam

Tantárgyak köre: biológia, technika, erkölcstan, informatika

Rövid leírás:

Négy tantárgyat és egy évfolyamot érintve, a Föld napi projektnapot előkészítve a KÖRNYEZETVÉDELEM témakörben digitális technikák és eszközök alkalmazásával dolgoztunk. A hetedik évfolyamon 81 tanuló bevonásával a biológia, a technika az informatika és az erkölcstan órákat érintve alakítottuk ki a projektünket. A környezetvédelem napjainkban nagyon fontos kérdés. Szemléletformáló órákat igyekeztünk tartani, amelyet a digitális technikákkal erősítettünk, egészítettünk ki.

 

Aki előttünk járt (Tarczal-Márta Edit)

Korosztály: 7-8. évfolyam

Tantárgyak köre: matematika, informatika, biológia, etika, történelem, földrajz, osztályfőnöki

Rövid leírás:

A projekt célja a PowerPoint készítés összefoglalása, Excel alapjainak elsajátítása közben informatika termünk névadója életének, munkásságának komplex, több tantárgyat (informatika, matematika, etika, történelem, földrajz) átölelő megismerése, a tanterem falait kitágítva, a tantárgyak közti kapcsolatot kihasználva, IKT eszközök használatának segítségével. A megvalósítás során Neumann János munkásságát ismerik meg tanulók, melynek során kiállításra látogatnak el, érdekességeket gyűjtenek életéből, megvizsgálják a kor társadalmi tényezőit, jobban megismerik korunk népbetegségét (rák), híreket, térképet készítenek. Haladásukat folyamatosan dokumentálják, előre összeállított szempontok alapján bemutatókat készítenek, osztanak meg, mutatnak be, megszabott határidőkre, értékelik saját és társaik munkáját, játékos formában számot adnak a szerzett ismeretekről.

 

Három tudós mi vagyunk… (Filep Ottília)

Korosztály: 8. évfolyam

Tantárgyak köre: fizika, technika, informatika, történelem, földrajz, vizuális kultúra

Rövid leírás:

A projekt során a tanulók megismerik Bláthy Ottó, Déri Miksa és Zipernowsky Károly életrajzát, munkásságát. Ismereteket szereznek szülőhelyük földrajzi adottságairól, múltbéli és mostani helyzetéről. Ugyan akkor az általuk gyűjtött, feldolgozott információk segítségével megismerik a fizikusok korában zajló történelmi eseményeket. A konkrét feladat az említett fizikusok Fakebook (Facebook)-profiljának létrehozása. A diákcsoportok laptopon, minden fizikusnak létrehoznak egy- egy Fakebook oldalt majd elkezdődik a munka. A feladat meghatározásában az szerepelt, hogy a profilok alkalmazkodjanak amennyiben lehetséges a fizikusok személyiségéhez, és feltétlenül tartalmazzanak széleskörű fizikával kapcsolatos ismereteket, kiemelve a közös felfedezést, a transzformátor. A projekt egyik erőssége, hogy a tény, hogy szembesülnek a tudósok emberi mivoltával, közelebb hozza hozzájuk, motiválhatja a tantárgyi tudás elsajátításában, a kutató és mérnöki munka jelentőségének felismerésében is.

 

4 nap alatt a Föld körül, avagy a hidegháborús kémek nyomában (Bognár Amália)

Korosztály: 8. évfolyam

Tantárgyak köre: történelem, magyar nyelv, magyar irodalom, erkölcstan

Rövid leírás:

A hidegháborús kémek világa számtalan rejtély, titok, történelmi esemény alakulására világít rá. A tanulók az ő bőrükbe bújva megismerkedhetnek a világ helyzetét befolyásoló információkkal. A projekt céljai között szerepel a digitális alkotás, a digitális tolltartó bővítése, valamint a benne lévő programok használata, a történelmi ismeretek feldolgozása, az irodalmi, magyar nyelvi készségek fejlesztése, és a másság elfogadása. Kerettörténet biztosítja a tananyag feldolgozásának játékos megközelítését, a pontok szerzése pedig elősegíti a számonkérés által kiváltott szorongás oldását.

 

Világos?! (Jánossy Zsolt)

Korosztály: 9-12. évfolyam

Tantárgyak köre: angol nyelv, biológia – egészségtan, fizika, földrajz, informatika, osztályfőnöki óra (tanulásmódszertan)

Rövid leírás:

Kell-e nekünk LED? Okostelefonos mérések és kísérletek hagyományos izzzólámpával, kompakt fénycsővel és LED-es fényforrással.