Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Ez nem felesleges dráma! A Bánk bán értelmezésétől az IKT-eszközökkel támogatott közös tudásépítésig (Tempus)

Fegyverneki Gergő

9. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A digitális irodalmi projekt célja, hogy egy időben és nyelvben távol álló fontos magyar drámához, a Bánk bánhoz közelebb kerüljenek a tanulók. De még milyen közel! A projekt során többek között videó készül Katona József életéből, és az interaktív irodalmi újsághoz önállóan fejlesztett mobilapplikáció is társul. Mindjárt más szemmel nézünk majd ezután Bánk bán és Gertrudis történetére!

Tovább

FarsanGO(O)lás (Tempus)

Éder Márta

1. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

Itt a farsang, áll a bál, az új projektre mindenki izgatottan vár! A farsangi népszokások, hagyományok, hiedelmek feldolgozását szolgáló projekt 20 tanórában mozgatja meg az általános iskolások kreativitását és digitális képességeit. Az online faliújságon sorra gyűlnek a videók, mémek és a kutatómunkák eredményei. A projekthez olyan kiegészítő tartalmak is kapcsolódnak, mint a jogtiszta források és a Szellemi Kulturális Örökségek megismerése.

Tovább

Fedezz fel egy vizes élőhelyet!

Fenntarthatósági Témahét

2. - 10. évfolyam

Módszertani leírás

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahéthez készült óravázlatok, a hozzá kapcsolódó digitális játék és a pályázat központi témája a vizek ökológiai állapotának felmérése, elsősorban a vízi makrogerinctelen állatok megismerése alapján. Az egyes programelemek legfontosabb része a terepi program, ahol a résztvevők közvetlenül tapasztalhatják meg a természetet és fedezhetik fel a hazai vizek élővilágát.

Tovább

Feladatok a LEGO robottal

LEGO EDUCATION

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A LEGO Education egész tárházát nyújtja azoknak a feladatleírásoknak, melyek a természettudományos, főként fizikai jelenségek vizsgálatához, megértésének támogatásához nyújtanak segíséget. Itt ezekből válogattunk.

Tovább

Felkészülni! Vigyázz! MARS! - A Virtuális világból a kódolás és programozás segítségével a Kiterjesztett valóságon át a valós világba (Tempus)

Mgr.Henzel György

1. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A hírekből értesültünk, hogy az ExoMARS/TGO űrexpedíció Schiaparelli leszállóegységének Marsra szállása sikertelen volt. Azonban aggodalomra semmi gond! A LEGO Programozó Műhely "tudósai" már dolgoznak az ügyön. Ez a projekt egy igazi kutatási folyamat, mely során a Virtuális Világból a Kódolók segítségével a Kiterjesztett Valóságon keresztül és a mobil robotokon át a valós világba kerülnek a diákok. Felkészülni! Vigyázz! MARS!

Tovább

Fenntarthatóság (IKT Műhely)

Komaság Margit, Szeszenka Gabriella

3. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt során különböző, a tanulók aktivitását igénylő módszerekkel igyekszünk ráirányítani a gyerekek figyelmét, azokra a körülményekre, melyek befolyásolására ők is képesek, és ezáltal szebbé, egészségesebbé tehetik saját maguk és a környezetükben élők körülményeit. A megvalósítás során törekszünk a differenciált fejlesztésre, az önálló ismeretszerzés, ismeretrendezés örömének megéreztetésére.

A projektportfólió letölthető innen.

Tovább

Formatív értékelés /M-learning (webinárium)

Főző Attila László

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahétre való felkészülés jegyében a webinárium témái: a formatív értékelés eszközei oktatási projektekben, valamint ötletek az okostelefonok és táblagépek oktatási alkalmazásaira.

Tovább

Formatív értékelés elektronikus mérés-értékelési környezetben (webinárium)

Tisza Géza

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahét felkészüléshez 03. 21-én a résztevevők az elektronikus mérés-értékelésről hallgathattak meg egy előadást, kaptak praktikus tanácsokat az LRS rendszerekben történő kérdezéshez, formatív értékeléshez és ahhoz, hogyan használják a képességfejlesztés eszközeként. Végül a Promethean ClassFlow alkalmazását mutatta be az előadó. (A webináriumon használt bemutató itt letölthető.)

Tovább

Függvények filmje (Digitális Módszertár)

Tarczal-Márta Edit

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében immár több mint több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Függvények filmje projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Gauss Budapesten (Digitális Módszertár)

Dr. Szárnyasné Tóth Teréz

9. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében immár több mint több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Gauss Budapesten - avagy: Geometriai algebrai utazás sorozat Budapesten projekt leírását ajánljuk.

Tovább

GÉP-HÁZ - Gépek a környezetünkben (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

1. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

A háztartásban előforduló berendezések megfigyelése által kapnak képet a gyerekek az otthon használt gépek fejlődéstörténetéről, szerkezeteiről, mechanikájáról. Az eszközök őseit megismerve összehasonlítják, milyen különbségek és hasonlóságok figyelhetőek meg egy adott tárgycsoport fejlődésében, funkcióiban és működésében. A funkciókat, előnyöket, hátrányokat és veszélyforrásokat megismerve, elemezve és összegezve készítenek egy digitális használati utasítást, ami jól látható és mindenki számára egyértelmű jelekkel szemlélteti az adott gép működését, előnyeit, hátrányait és veszélyeit.

Tovább

Gépírás Scratch-csel? (CodeWeek Hungary 2015.)

Vindics Dóra

9. - 10. évfolyam

Módszertani leírás

Mindennapi munkánk során gyakran használunk számítógépet, kell szövegeket begépelnünk. Mindez sokkal hatékonyabb, ha gyorsan tudunk gépelni. Készítsetek olyan játékprogramot, amivel a gépírást tudjátok gyakorolni!

Az óravázlat segít abban, hogyan szervezd ezt a tanórádon.

Tovább