Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Virtuális időutazás a népi kultúra világába (Forum Hungaricum)

Barta-Kenyeres Éva, Varga Teréz

5. - 6. évfolyam

Módszertani leírás

Azt mondják, a mai fiatalokat semmi nem érdekli. Talán egy valami azért mégis: a körülöttük lévő digitális világ. Épp ezért előremutató az a felismerés, ha a digitális technikát nem célként, hanem eszközként használjuk a kultúra, a hagyományok közvetítésére, pedagógiai célokra. A Digitális Témahét folyamán a MaNDAdb digitalizált kulturális tartalmait, valamint az erre épülő oktatási célú adatbázis, a Digipédia digitális oktatási segédanyagait felhasználva a diákokat egy virtuális időutazás keretében elkalauzoljuk a 19. század végi, 20. század eleji magyar népi kultúra világába.

A projekt során bebizonyosodik, hogy a hagyomány és a modern technika nemcsak, hogy megfér egymással, hanem ezek szerencsés ötvöződése számos pedagógiai lehetőséget rejt magában, melyeket a hon- és népismeret tantárgy (5. évfolyam) oktatásában is kiaknázhatunk. A digitális adatbázisban található archív kép- és filmfelvételek, illetve a 3D digitalizációs technika segítségével megelevenednek a népi kultúra bútorai, használati tárgyai, a paraszti munkák és életmód pillanatképei s már-már feledésbe merült népszokásaink. A diákok élményszerűen tanulmányozhatják a virtuálisan körbejárható, aprólékosan megszemlélhető, 3D-ben digitalizált népművészeti tárgyakat (http://mandadb.
hu//3d/60_2_1_3dsom/60_2_1_3dsom.htm
), miközben funkciójuk megismerésén túl rácsodálkozhatnak gazdag díszítettségükre: lám, akkoriban egy egyszerű használati tárgy is milyen míves kidolgozást kapott!

A 3D-ben digitalizált tárgyakhoz tartozó mérőpanelt és a tárgyak forgathatóságát kihasználva felszín- és térfogat-számítási feladatok megoldásával a matematika tárgyat is bekapcsolhatjuk a projektbe. Az interdiszciplinaritás elvét követve a vizuális kultúra, illetve informatika tantárgyak bevonásával a tanulók projektfeladatok keretében autentikus környezetbe helyezhetik magukat, sőt 3D-szkenner használatával – népviseletbe öltözve – maguk is 3D-modellekké válhatnak; ez utóbbi ötlet további felhasználása szinte már csak a diákok és a pedagógus kreativitásán múlik. 

Tovább

Vízben az erő! - Vízgazdálkodás, árvízvédelem, vízenergia-hasznosítás (Tempus)

Guba András

5. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A vízgazdálkodásra, árvízvédelemre és vízenergia-hasznosításra fókuszáló projekt keretében a diákok hét tanóra alatt járhatják körül a vízzel kapcsolatos problémákat. Földrajzi információs rendszer tanulmányozása és gátak 3D modellezése mellett még egy disputa is megrendezésre kerül a völgyzárógátak építésének dilemmájáról. A téma több szempontból történő megközelítése lehetővé teszi, hogy a tanulókkal együtt újra és újra rácsodálkozzunk, hogy micsoda erő rejlik a vízben.

Tovább

Vizes környezetünk fizikája (IKT Műhely)

Filep Doina Otília

7. évfolyam

Módszertani leírás

A projektben a tanulók a hidrosztatika témakörhöz tartozó fogalmakat fogják megismerni. A tanulóközpontú tanulási folyamatok során a gyerekek új ismereteket szereznek, IKT eszközöket használnak. A diákok kísérleteznek, vázlatot írnak, kinyilvánítják véleményüket szóban és írásban, feladatlapot készítenek, fényképeznek, saját terméket hoznak létre, mindezt hagyományos módon és új módszerek, eszközök használatával.

Tovább

Vízprojekt természetismeret órán (Digitális Módszertár)

Tusorné Fekete Éva

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Vízprojekt - avagy amikor együtt visszük a vadászpuskát természetismeret órán projekt leírását ajánljuk.

Tovább

XIX. század költői a Facebookon (Digitális Módszertár)

Vajda Éva

5. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a XIX. század költői a Facebookon projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Zenélő robotok

Vindics Dóra

7. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

Ajánlott foglalkozás a LEGO robotok tantárgyi célokat szolgáló használatához.

A foglalkozás kapcsolatot teremt a zene és a programozás között. Munkánk során megismerkedünk az egyszerű számlálós ciklussal és a több irányú elágazással.

Tovább