Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Szlalom

Oláh Tibor

5. - 10. évfolyam

Módszertani leírás

Ajánlott foglalkozás a LEGO robotok tantárgyi célokat szolgáló használatához.

A diákokban legtöbbször a program egyszerűsítésének kérdése merül fel. Ez jó lehetőséget biztosít arra, hogy bevezetésre kerüljön egy új programozási szerkezet, a ciklus.

 

Tovább

Találd ki, hol vagyok! (Digitális Módszertár)

Tóthné Bán Gyöngyi

1. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében immár több mint több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Találd ki, hol vagyok! projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Tanulmány a Digitális Mintaiskola Program tapasztalatairól

Informatikai Vállalkozások Szövetsége

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A 2017-ben 10 iskola bevonásával elindult Digitális Mintaiskola Program célja, hogy választ adjon a digitális pedagógia intézményi bevezetése kapcsán felmerülő infrastrukturális és pedagógiai kérdésekre. A elkészült tanulmányt haszonnal forgathatja bárki, aki az oktatás digitalizálásában érdekelt.

Tovább

Történetmesélés matematika órán (Digitális Módszertár)

Tóth Lászlóné

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Történetmesélés matematika órán projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Úgy érted, ahogy én értem? (IKT Műhely)

Skultéty Zoltánné

7. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt célja a hatékony metakommunikáció feltérképezése. A főbb tevékenységek közé tartoznak: kommunikáció, metakommunikáció fogalmának megismerése, kommunikációs játékok, angol órán a feelings, gestures, mimes témakörök szókincsének összegyűjtése, ehhez saját flashcardok készítése, ezekkel gyakorló online alkalmazások készítése, némafilmek feliratozása, saját filmek készítése, ezek feliratozása.

Tovább

Újragondolt tanítás (Digitális Módszertár)

Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt az Újragondolt tanítás, avagy inverz tanítás IKT eszközök segítségével című módszertani leírást ajánljuk.

Tovább

Újságíró manók (Digitális Módszertár)

Egri Józsefné

5. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében immár több mint több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Újságíró manók projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Versbebújó (IKT Műhely)

Benedekné Fekete Hajnalka

4. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A projektben Weöres Sándor két kötetét (Bóbita, Ha a világ rigó lenne) ismeri meg a tanulócsoport. A tanulók a verseket feldolgozzák, illusztrációkat készítenek (papíron és rajzolóprogramok használatával). Verskártyákat készítenek verselő activity játékhoz. 

Tovább

Vezérelj robotot!

Vindics Dóra

7. - 10. évfolyam

Módszertani leírás

Ajánlott foglalkozás a LEGO robotok tantárgyi célokat szolgáló használatához.

Ezen a foglalkozáson a matematika órán tanultaknak egy informatikai alkalmazását mutathatjuk be robot irányításával.

Tovább

Vikár nyomában (Néprajzi Múzeum)

Pálóczy Krisztina muzeológus, Földi Rozália gyűjteménykezelő

7. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A tanulók a saját ének-zene tankönyvük mellett, főleg a Néprajzi Múzeum adatbázisában lévő kották, hangzóanyagok, fotók, filmek segítségével ismerkedhetnek meg az eredeti népdalgyűjtésekkel, a gyűjtések körülményeivel, helyszíneivel. Főbb népzenei tájegységek szerinti csoportosításban különféle hordozókon vizsgálhatnak zenei felvételeket, megismerve a különböző korok felvevőtechnikáit is. Ezek mellett a múzeum hangszergyűjteményében őrzött hangszereket is megismerhetik, de készíthetnek bemutatót is a tárgygyűjtemény segítéségével. Mindeközben vetélkedő, játék, bemutató készítés, zenehallgatás és saját gyűjtés tarkítja a programot.

Tovább

VintAGED? (IKT Műhely)

Tóth Éva

9. évfolyam

Módszertani leírás

A projektünk címe VintAGED?, melyet 9-es szakiskolás, női szabó diákjaimmal készítettünk.A munkánk során feltérképeztük, hogyan változott a divat, a történelem hogyan hatott a ruhák kialakulására és a mai divatunk milyen korokra nyúlik vissza. Az értékelés különlegessége, hogy a tanulók a projekt során a gamification módszerét alkalmazva pontokat kaptak a különböző tevékenységékért.

Tovább

Virtuális időutazás a népi kultúra világába (Forum Hungaricum)

Barta-Kenyeres Éva, Varga Teréz

5. - 6. évfolyam

Módszertani leírás

Azt mondják, a mai fiatalokat semmi nem érdekli. Talán egy valami azért mégis: a körülöttük lévő digitális világ. Épp ezért előremutató az a felismerés, ha a digitális technikát nem célként, hanem eszközként használjuk a kultúra, a hagyományok közvetítésére, pedagógiai célokra. A Digitális Témahét folyamán a MaNDAdb digitalizált kulturális tartalmait, valamint az erre épülő oktatási célú adatbázis, a Digipédia digitális oktatási segédanyagait felhasználva a diákokat egy virtuális időutazás keretében elkalauzoljuk a 19. század végi, 20. század eleji magyar népi kultúra világába.

A projekt során bebizonyosodik, hogy a hagyomány és a modern technika nemcsak, hogy megfér egymással, hanem ezek szerencsés ötvöződése számos pedagógiai lehetőséget rejt magában, melyeket a hon- és népismeret tantárgy (5. évfolyam) oktatásában is kiaknázhatunk. A digitális adatbázisban található archív kép- és filmfelvételek, illetve a 3D digitalizációs technika segítségével megelevenednek a népi kultúra bútorai, használati tárgyai, a paraszti munkák és életmód pillanatképei s már-már feledésbe merült népszokásaink. A diákok élményszerűen tanulmányozhatják a virtuálisan körbejárható, aprólékosan megszemlélhető, 3D-ben digitalizált népművészeti tárgyakat (http://mandadb.
hu//3d/60_2_1_3dsom/60_2_1_3dsom.htm
), miközben funkciójuk megismerésén túl rácsodálkozhatnak gazdag díszítettségükre: lám, akkoriban egy egyszerű használati tárgy is milyen míves kidolgozást kapott!

A 3D-ben digitalizált tárgyakhoz tartozó mérőpanelt és a tárgyak forgathatóságát kihasználva felszín- és térfogat-számítási feladatok megoldásával a matematika tárgyat is bekapcsolhatjuk a projektbe. Az interdiszciplinaritás elvét követve a vizuális kultúra, illetve informatika tantárgyak bevonásával a tanulók projektfeladatok keretében autentikus környezetbe helyezhetik magukat, sőt 3D-szkenner használatával – népviseletbe öltözve – maguk is 3D-modellekké válhatnak; ez utóbbi ötlet további felhasználása szinte már csak a diákok és a pedagógus kreativitásán múlik. 

Tovább

Kérdésed, észrevételed van?
Vedd fel velünk a kapcsolatot!