Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

József Attila és én (Digitális Módszertár)

Dénesné Szak Andrea

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a József Attila és én - játékosan projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Képek, hangok, videók oktatási projektekben (webinárium)

Főző Attila László

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahétre való felkészülés jegyében a webinárium témái: a képek, hangok, videók alkalmazása az oktatási projektekben, valamint szerzői jogi kérdések.

Tovább

KerékpárON-line - Egyszerű hajtásmodellek összeállítása csoportokban (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

7. - 10. évfolyam

Módszertani leírás

A tanulók kiscsoportokban ismerkednek meg a hajtásokkal működő gépekkel, fejlődésükkel, mechanikájukkal. Megkeresik, hol találkozhatnak a hétköznapi életben a hajtásmodellek különböző típusaival, majd tanulmányozzák a kerékpározás történetét és a kerékpár hajtásmodelljének alakulását. Mindezeket feltérképezve, megvizsgálva, az összegyűjtött és rendszerezett tudásból inspirálódva tervezik meg és készítik el a kiscsoportok “környezet- és emberbarát” kerékpármodelljét. Tervezésnél fontos szempontként veszik figyelembe a környezettudatosságot és a társadalmi felelősségvállalást. Munkájukat egy rajzoló program segítségével, illetve kézi kivitelezéssel készítik el, melyet digitálisan rögzítenek és egy timelaps videóban örökítik meg.

Tovább

Készíts mesekönyvet Scratch-ben! (CodeWeek Hungary 2015.)

Szilágyi Csilla

3. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. (Persze, ha az óravázlat nyomán megtartjuk az órát.) A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival, fejlődik problémamegoldó készségük és kreativitásuk.

Kicsikkel így kezdj programozni!

Tovább

Körhinta

Kiss Róbert

4. - 6. évfolyam

Módszertani leírás

Ajánlott foglalkozás a LEGO robotok tantárgyi célokat szolgáló használatához.

A foglalkozáson LEGO MindStorms NXT/EV3 robottal és LEGO alkatrészekkel alkutonk körhinta szimulációt.

Tovább

Lassított digitális videofelvételek alkalmazása (Digitális Módszertár)

Kárpát József

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében immár több mint több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Lassított digitális videofelvételek alkalmazása a fizika és testnevelés oktatásában című módszertani leírását ajánljuk.

Tovább

Madarat tolláról, embert profiljáról (IKT Műhely)

Tóth Anna

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt során a diákok a közösségi oldalakról és az internet veszélyeiről végeznek kutatómunkát, majd ötleteket adnak, hogyan lehet ezeket a veszélyeket elkerülni. Felépítünk egy stratégiát, hogyan lehetne minél több (fiatal) ember figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, majd kivitelezzük ezeket az ötleteket. figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, majd kivitelezzük ezeket az ötleteket.

Tovább

Magyarok a Gulag és Gupvi táborokban (Magyar Nemzeti Levéltár)

Csonka Laura és Farkas Andrea

10. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt keretében a diákok a digitális formában elérhető különböző források révén megismerhetik, hogyan kerültek ki magyar állampolgárok a szovjet munkatáborokba, ott kényszermunkásként milyen körülmények között éltek, dolgoztak. Ezzel betekintést nyerhetnek az 1945 utáni magyar történelem egyik legtragikusabb fejezetébe. A különböző kompetenciák erősítése mellett komplex képet kaphatnak erről a történelmi témáról.  

Tovább

MajmoZoo projekt (DTH 2016) (webinárium)

Kiss Mónika és Skultéty Zoltánné

1. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahét felkészítő webináriumok sorozatának március 21-én tartott előadásában Kiss Mónika és Skultéty Zoltánné a tavalyi Digitális Témahét projektjüket mutatta be külön kitérve az alkalmazott Redmenta alkalmazásra, valamint a projekt továbbgondolásaként az intézmények közötti együttműködés lehetőségeire az eTwinning program keretében.

Tovább

Maroknyi eszköztár – Okostelefon és kommunikáció a 21. században (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

Ma már egyetlen eszközben, a tenyérnyi méretű okostelefonban megtaláljuk mindazokat az eszközöket, technikákat, melyekhez néhány évtizeddel ezelőtt még külön tárgyakat, eszközöket használtunk, például a telefont, televíziót, fényképezőgépet, rádiót, írógépet, távírót, számítógépet.

A tanulók tanári prezentáció során, valamint csoportokra bontva, könyvtári és internetes források kutatásával ismerkednek meg az információ kódolásának, tárolásának, közvetítésének lehetőségeivel, az információ áramlásának technikai vívmányaival és ezeknek az eszközöknek a fejlődéstörténetével, a mindennapi kommunikációban betöltött szerepével.

Az okostelefonokban megjelenő, különböző programokkal, eszközökkel, alkalmazásokkal (például: telefon, számítógép, fényképezőgép, rádió, televízió, írógép és távíró) foglalkozó csoportok az adott tárgyat bemutató (akár kódolt) leírást vagy prezentációt készítenek. Mindezeket megismerve foglalkoznak a technikai eszközök használatából fakadó etikai, illemtani kérdésekkel is, melynek eredményeit egy-egy általuk tervezett digitális formátumban (például plakát, prezentáció, videó, honlap, alkalmazás stb.) mutatják be társaik számára.

Tovább

Médiatudatosságra nevelés digitális környezetben (webinárium)

Tímár Borbála

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahét felkészítő webináriumok sorozatának március 22-én tartott előadásában a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesülettől Tímár Borbála tartott médiapedagógiai előadást. A történeti áttekintést számos jól alkalmazható gyakorlat, használható tartalom bemutatása követte.

Tovább

Meseország (Digitális Módszertár)

Tarné Éder Marianna

1. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Meseország projekt leírását ajánljuk.

Tovább