Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

KerékpárON-line - Egyszerű hajtásmodellek összeállítása csoportokban (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

7. - 10. évfolyam

Módszertani leírás

A tanulók kiscsoportokban ismerkednek meg a hajtásokkal működő gépekkel, fejlődésükkel, mechanikájukkal. Megkeresik, hol találkozhatnak a hétköznapi életben a hajtásmodellek különböző típusaival, majd tanulmányozzák a kerékpározás történetét és a kerékpár hajtásmodelljének alakulását. Mindezeket feltérképezve, megvizsgálva, az összegyűjtött és rendszerezett tudásból inspirálódva tervezik meg és készítik el a kiscsoportok “környezet- és emberbarát” kerékpármodelljét. Tervezésnél fontos szempontként veszik figyelembe a környezettudatosságot és a társadalmi felelősségvállalást. Munkájukat egy rajzoló program segítségével, illetve kézi kivitelezéssel készítik el, melyet digitálisan rögzítenek és egy timelaps videóban örökítik meg.

Tovább

Készíts mesekönyvet Scratch-ben! (CodeWeek Hungary 2015.)

Szilágyi Csilla

3. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. (Persze, ha az óravázlat nyomán megtartjuk az órát.) A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival, fejlődik problémamegoldó készségük és kreativitásuk.

Kicsikkel így kezdj programozni!

Tovább

Körhinta

Kiss Róbert

4. - 6. évfolyam

Módszertani leírás

Ajánlott foglalkozás a LEGO robotok tantárgyi célokat szolgáló használatához.

A foglalkozáson LEGO MindStorms NXT/EV3 robottal és LEGO alkatrészekkel alkutonk körhinta szimulációt.

Tovább

Lassított digitális videofelvételek alkalmazása (Digitális Módszertár)

Kárpát József

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében immár több mint több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Lassított digitális videofelvételek alkalmazása a fizika és testnevelés oktatásában című módszertani leírását ajánljuk.

Tovább

Madarat tolláról, embert profiljáról (IKT Műhely)

Tóth Anna

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt során a diákok a közösségi oldalakról és az internet veszélyeiről végeznek kutatómunkát, majd ötleteket adnak, hogyan lehet ezeket a veszélyeket elkerülni. Felépítünk egy stratégiát, hogyan lehetne minél több (fiatal) ember figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, majd kivitelezzük ezeket az ötleteket. figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, majd kivitelezzük ezeket az ötleteket.

Tovább

Magyarok a Gulag és Gupvi táborokban (Magyar Nemzeti Levéltár)

Csonka Laura és Farkas Andrea

10. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt keretében a diákok a digitális formában elérhető különböző források révén megismerhetik, hogyan kerültek ki magyar állampolgárok a szovjet munkatáborokba, ott kényszermunkásként milyen körülmények között éltek, dolgoztak. Ezzel betekintést nyerhetnek az 1945 utáni magyar történelem egyik legtragikusabb fejezetébe. A különböző kompetenciák erősítése mellett komplex képet kaphatnak erről a történelmi témáról.  

Tovább

MajmoZoo projekt (DTH 2016) (webinárium)

Kiss Mónika és Skultéty Zoltánné

1. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahét felkészítő webináriumok sorozatának március 21-én tartott előadásában Kiss Mónika és Skultéty Zoltánné a tavalyi Digitális Témahét projektjüket mutatta be külön kitérve az alkalmazott Redmenta alkalmazásra, valamint a projekt továbbgondolásaként az intézmények közötti együttműködés lehetőségeire az eTwinning program keretében.

Tovább

Maroknyi eszköztár – Okostelefon és kommunikáció a 21. században (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

5. - 8. évfolyam

Módszertani leírás

Ma már egyetlen eszközben, a tenyérnyi méretű okostelefonban megtaláljuk mindazokat az eszközöket, technikákat, melyekhez néhány évtizeddel ezelőtt még külön tárgyakat, eszközöket használtunk, például a telefont, televíziót, fényképezőgépet, rádiót, írógépet, távírót, számítógépet.

A tanulók tanári prezentáció során, valamint csoportokra bontva, könyvtári és internetes források kutatásával ismerkednek meg az információ kódolásának, tárolásának, közvetítésének lehetőségeivel, az információ áramlásának technikai vívmányaival és ezeknek az eszközöknek a fejlődéstörténetével, a mindennapi kommunikációban betöltött szerepével.

Az okostelefonokban megjelenő, különböző programokkal, eszközökkel, alkalmazásokkal (például: telefon, számítógép, fényképezőgép, rádió, televízió, írógép és távíró) foglalkozó csoportok az adott tárgyat bemutató (akár kódolt) leírást vagy prezentációt készítenek. Mindezeket megismerve foglalkoznak a technikai eszközök használatából fakadó etikai, illemtani kérdésekkel is, melynek eredményeit egy-egy általuk tervezett digitális formátumban (például plakát, prezentáció, videó, honlap, alkalmazás stb.) mutatják be társaik számára.

Tovább

Médiatudatosságra nevelés digitális környezetben (webinárium)

Tímár Borbála

1. - 12. évfolyam

Módszertani leírás

A Digitális Témahét felkészítő webináriumok sorozatának március 22-én tartott előadásában a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesülettől Tímár Borbála tartott médiapedagógiai előadást. A történeti áttekintést számos jól alkalmazható gyakorlat, használható tartalom bemutatása követte.

Tovább

Meseország (Digitális Módszertár)

Tarné Éder Marianna

1. - 4. évfolyam

Módszertani leírás

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Meseország projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Modern hímes tojás (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Bokonics-Kramlik Márta

4. évfolyam

Módszertani leírás

A projekt során a diákok tanulócsoportokban, mozaik és Zsolnai módszerrel dolgozzák fel a különböző húsvéti tojásdíszítési technikákat. Interneten is elérhető adatbázisokból, video megosztókon keresztül gyűjtik össze a húsvéti tojással kapcsolatos információkat (motívumkincs, festőlevek előállítása, díszítési technikák, tojásjátékok stb.), amit az egyes csoportok megosztanak egymással. A hagyományos díszítési technikákra, motívumokra mai modern párhuzamokat keresnek – ezekből egy-egy típust a tanóra keretein belül ki is próbálnak. A hímes tojás készítéséről fénykép és video dokumentációt készítenek, ami a későbbiek során megosztásra alkalmas tartalom lesz. Az önálló és csoportos kutatómunka során megismert tojásjátékokat (akár saját szabályokhoz alakítva) testnevelés óra keretei között próbálják ki.

Tovább

Mozgó töltések (IKT Műhely)

Klacsákné Tóth Ágota

10. évfolyam

Módszertani leírás

Naponta használt eszközeink jelentős része elektromos árammal működik, a jelenség törvényszerűségeinek megismerését célozza meg a projekt. A diákok tanulmányozzák egy a hétköznapi életben jelenlévő elektromos eszköz működését, fejlődését; elkészítik annak működő modelljét. Munkájuk során online, valamint nyomtatott újság készül.

Tovább