Mitől fut a futóbab?

Dienes Dóra, Fodor Alice, Susán Katalin

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

Indul a verseny! Vajon melyik csoport babja nő a legmagasabbra?

A különböző csoportok a bab növekedésének különböző életfeltételeit vizsgálják, illetve a bab viselkedését különböző élethelyzetekben (ferdeség, zene, fény iránya, támasztékkeresés). A kísérlet célja, hogy megállapítsák, melyek a legkedvezőbb feltételek a bab csíráztatáshoz.

A tanulók a növényekre vonatkozó információkat többféleképpen rögzítik, például digitális naplóban is összegzik, amely részletezi a projektet, a csoport tervét és a növényről szóló leírásokat. A növény fejlődéséről digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal képeket készítenek, a képeket a fejlődési naplóba feltöltik.

A projekt produktuma egy prezentáció vagy egy kisfilm, ami bemutatja a kísérlet eredményeit, az elvégzett munkát. A projekt alatt a diákok a témával kapcsolatban kutathat, és érdekes feladatokat oldanak meg internetes eszközök alkalmazásával.

Fejlesztési cél

Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)

 • tudjon ismeretekhez jutni különböző képi és szöveges ismerethordozók révén,
 • legyen képes a különböző dolgokat, jelenségeket, folyamatokat elemi szinten megfigyelni,
 • tanítói irányítással tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat végezni,
 • legyen képes a tapasztalatokat elemezni, értelmezni, magyarázni, következtetéseket levonni,
 • ismerje fel a mérésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges eszközöket és használja azokat balesetmentesen,
 • szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek mértékegységeinek (hosszúság, tömeg, térfogat, idő, hőmérséklet) használatában,
 • legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában, a különbségek felismerésében,
 • tudja az összehasonlítások során elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől
 • megfelelően és eredményesen működjön együtt másokkal, érezze a felelősséget a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően
 • tájékozódás térben és időben, az ismeretek rendszerezése, alkotás és kreativitás, a világ megismerésének igénye, önértékelés és önellenőrzés

Egyéb célok:

 • IKT alkalmazás: informatikai készségek bővítése
 • produktivitás: bemutató prezentációk, videó készítése
 • a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek
 • a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
 • motiváció: alkotási vágy, vállalkozó szellem, szereplés; önbizalom-növelése

Eszközigény

Hardver: digitális fényképezőgép, mobiltelefon, számítógép, internet hozzáférés, nyomtató (vetőmag, cserepek, termőföld)

Szoftver: szövegszerkesztő, képfeldolgozó megoldások

Alkalmazások: Photopeach     Framelapse